Christina Leilupo

Nytänkare - Transformativ Coach
som brinner för att öppna upp SQ-själslig intelligens
i relationer, hos individer och hela företag
 

Om Mig

Sedan 1993 har jag drivit OperativUtveckling AB vars affärside är att hjälpa ledare och medarbetare att vara  sin potential.

För fyra år sedan släppte jag allt jag hade identifierat mig med och började en resa in i mig själv för att utforska djupa livsfrågor och lämnade över mig helt till livet. Ur detta har en ny visdom väckts i mig. En förmåga att se livets egna struktur har öppnat sig och jag kan bevittna livet ur ett helt nytt perspektiv vilket gör att jag idag kan vägleda både grupper, individer och par till sin egna visdom på ett helt nytt sätt. Jag har varit tvungen att möta mig själv fullt ut vilket skapat en ny förståelse för hur livet fungerar.
På långresor ensam ute i världen fyra månader åt gången, utan karta med bara hjärtat som kompass, har livet tagit mig till platser och möten med både männsikor och djur som har varit helt avgörande för det jag idag upplever och förstår om samspel och utveckling.
Arbete som undersköterska (under den här perioden) i palliativ vård och plötslig död av min bror och tre månader senare min mor har tvingat mig till djup förståelse för vad växande i kärlek är. 
Att vara medveten skapar närvaro. När man är närvarande får man tillgång till sin sanning. Det blir då enkelt att se vad som behöver ske i en specifik situation.
Genom att jag utbildat mig till keramiker och inom måleri har jag kunnat se hur  skapandekraften fungerar som är den samma i både företag och i relationer. Upptäckten av vad som vill växa fram både när grupper, par eller en individ söker min vägledning har blivit väldigt tydlig.
Jag började prata om SQ, själslig intelligens, och skapade en utvecklingsprocess i det för fyra år sedan, The Intersection. Då visste jag  inte riktigt vad SQ var på djupet, så livet såg till att utbilda mig i det och att jag skrev en boken, Hjärtats Språk, som berättar hur IQ och EQ balanseras till en bredare dimension av intelligens - SQ. Jag ger inte längre råd och förändrar beteenden utan hjälper till när grupper, par och individer vill förstå livet i ett nytt perspektiv. Det är transformativ coaching. Det skapar direkt förändring.

1960-1970-talet var fullt av iq. i slutet av  80-talet och början av 90-talet började gemene man få tillgång till kunskap om EQ. 

Nu är vi redo för att uppleva en ny dimension av intelligens, Sq.

både som par, individer och hela företag.

Vad är sq?

Paradigmskifte

vad kommer ni att märka?

Själslig inteligens är en högre dimension av intelligens än IQ och EQ. Man har i forskning kunnat se att när SQ aktiveras sker en synkronisering mellan höger och vänster hemisfär i hjärnan. I båda dessa hemisfärer har man kunnat lokalisera IQ respektive EQ. Man har också sett att främre delen av hjärnan blir aktiverad vid synkronisering av hemisfärerna. Där sker kontemplation. Man kan säga inväntande av svar. När SQ aktiveras är  mer av hjärnan aktiverat och gör att människan använder mer av sin potetial, inom forskning talar man om Whole brain function.

Vi är i ett paradigmskifte från Ego to Soul. Detta innebär en expansion av vår intelligens. Det börjar med personlighetsutveckling för att egot ska bli berett att släppa. SQ-medvetenhet kommer sedan öppnas genom att man hittar en del i sig själv kallat vittnet, som är ett nytt perspektiv att kunna reflektera ur över sig själv, sin livssituation och arbetssituation. Då har IQ och EQ balanserats man är i SQ-medvetenhet. I forskningen har man kunnat se att hjärnan inte är en producent av medvetenhet utan en mottagare och fungerar som en antenn. När hjärnan stillar sig och repetitiva tankar inte matas och byggs koncept runt kan ny visdom, intuition och kreativitet komma igenom på ett mycket naturligt sätt.

  • Man känner större uppfyllelse.

  • Man kan hålla ett bredare perspektiv. Man ser en situation från olika håll.  Det är då inte  aktuellt att ha rätt eller fel.

  • Man använder sina resurser fullt ut och väljer det som tjänar de flesta i en situation.

  •  Kvalitéerna glädje, integritet, medkänsla, visdom, kreativitet, kärlek och frid aktiveras.

 
 

 Kontakta MIG 

Klart! Meddelandet mottaget.

Christina Leilupo

Winborgs väg 18, 131 60 Nacka

tel: +46(0)70 8 59 21 05

leilupo@icloud.com