top of page

Transformativ coaching

The Intersection
- creating new energy in relations
Metoden är en transformativ process i SQ - medvetenhet. Processen bygger på att man skall hitta en ny plats i sig själv att se på livet utifrån. Transformativ coaching skiljer sig från coaching genom att man jobbar minimalt med att visa verktyg och ge råd. Det handlar om att skapa en atmosfär där man får möjligheten att uppleva en ny intelligensnivå. Möta en ny plats i sig själv där man bara vet.
Processen bygger på att man får ny kunskap som öppnar upp för ens egna visdom. Coachen har förmåga att spegla en ny nivå av visdom/intelligens, SQ. Som man nu kommer uppleva medvetet.
Att använda naturen som konferensrum är också något som stödjer denna utvecklingsprocess. Det att komma närmare sin egen visdom. I naturen kommer man naturligt i kontakt med den stilhet som krävs för att nå SQ. Så när det är möjligt väljer vi naturens som konferensrum
The Intersection är en medvetenhetsutbildning som man kan välja att arbeta utifrån. Den ger den nämnda kunskapsbasen för förändring. Vi arbetar oss igenom fem grundläggande områden för förändring:
Historia - Behov, projektioner, ansvar - Intimitet, självkänsla - Kommunikation - Handlingsplan.
Att öppna sig för denna nya medvetenhet/intelligens både vad gäller sig själv, sin parrelation och i företag kommer vara avgörande vad gäller hållbar människa, hållbar relation och hållbart företag. 
Härlig film om naturens läkekraft. Ge den din tid.
bottom of page