top of page

refernser

Tre referenser från tre olika branscher:

Itello utvecklar och underhåller den nya generationens systemlösningar för pensions-, försäkrings- och fondbranschen. Itello är ett företag i stark expansion. Vi har samarbetat med OperativUtveckling sedan 2005. Fokus har varit på de mjuka faktorerna inom HR. Vi har tränats på att ta vara på våra anställdas bästa egenskaper, se konflikter innan de bryter ut och fått hjälp med personalvård i svåra situationer. Ett grundläggande positivt synsätt i det personliga bemötandet är mycket viktigt för medarbetarnas arbetsinsatser och slutligen för bolagets effektivitet.

Vårt samarbete började med att vi under ett halvår arbete operativ med vår dåvarande ledningsgrupp. Det gav oss nya idéer och ett gemensamt synsätt för att föra bolaget vidare. Arbetet har också möjliggjort en smidig expansion av ledningsgruppen vilket i sin tur mycket positivt påverkat en expansion av hela bolaget.

Förutom ledningsgruppsutveckling anlitar vi OperativUtveckling för coaching av både chefer och medarbetare. Christina hjälper oss  också i vårt rekryterings arbetet. Där hon ansvarar för test och djupintervjuer.

Vi är mycket nöjda med de resultat som OperativUtveckling har levererat till oss. Jag ser att vi kommer att ha ett fortsatt samarbete under en lång tid framöver.

VD Hans von Knorring, numera styrelseordf.

http://itello.se/se

Relacom befinner sig en stor förändring och omstrukturering. Som ett led i ett kraftfullt omstruktureringsprogram startade vi bl. a. ett ledarprogram där alla chefer blivit inbjudna och deltagit. Som en del i programmet så genomgick alla chefer ett assessmentprogram där vi genom tester, djupintervjuer och referenser kartlagt alla våra chefers potential och utvecklingsbehov.  Utifrån denna kartläggning bedömde vi det som att ett stort antal hade behov av coaching för att få dom att växa som människor och därmed i sina roller. För mig var det därför naturligt att vända mig till OperativUtveckling och Christina Leilupo eftersom jag tidigare samarbetat med Christina och visste hur metodiken fungerade och det resultat det gav.

 

Under mitt tidigare samarbete med OperativUtveckling coachade Christina 47 av vår chefer och ytterligare ett 10 tal medarbetare med mycket bra resultat.

Två uttalande från medarbetare som gick i coaching då. Det beskriver väl min uppfattning om vad Christina åstadkommer.

 

”Coachingen har gett att jag agerar starkare och tydligare på arbetet. Jag har ökat min acceptans. Det lät intressant med coaching från början, det har varit annorlunda och omvälvande. När jag har fått gå tillbaka ett steg, lämna en chefsbefattning. Har jag kunnat stanna upp, vara nöjd. Låta livet vara. Jag behöver inte sträva och hela tiden anstränga mig. Göra ett bra jobb där jag är och låta livet gå vidare. Vad vill jag? Vad borde jag? Känna efter. Cochingen är större än Företaget. Det har handlat om livet och större frågor. Livsfrågor har fått breda ut sig.”

 

”Har börjat betrakta mer vad som händer, försöker betrakta innan jag agerar. Har lättare att hantera konflikten mellan linje och projekt. Jag är mindre ”puchig” driver inte så hårt, utan kommunicerar istället. Samtalen har gjort att jag tar mig tid att förstå och orka lyssna längre. Har förstått att det alltid finns två sidor.”

 

Jag tror att när medarbetare tar ansvar för sig och sin del i relationer så blir saker och ting tydligare och det blir smidigare i organisationen. Christina har också en förmåga att få medarbetare att arbeta effektivare. Vår erfarenhet är att coaching är en mycket väl använd investering.

HR direktör Thord Hansson

http://www.relacom.se/

Sida arbetar med stöd till utvecklingsländer världen över och har sammanlagt bortåt 900 anställda, merparten i Stockholm men också i Sidas samarbetsländer.

 

Sedan ca 10 år tillbaka anlitar Sida regelbundet Christina Leilupo och OperativUtveckling AB. Hon har hjälpt medarbetare vid Sidas avdelning för personal och organisationsutveckling att utforma ett internkonsultativt arbetssätt.  Sida håller många interna utbildningar och utvecklingsprogram och i detta sammanhang har hon vid flera tillfällen anordnat kurser för Sidas interna utbildare i hur man blir en duktig pedagog. Hon har varit mycket uppskattad både professionellt och personligt för det arbete hon utfört.

 

Hennes huvudsakliga insatser har dock varit coachinguppdrag. Sida erbjuder vid behov chefer och medarbetare individuellt coachingstöd.

Hon har under åren fungerat som coach åt ett antal chefer och medarbetare. Framförallt har hon varit inblandad i förändringsskeenden i Sida, där hon har hjälpt chefer att analysera sin situation och få förändrade synsätt på organisation och arbetssätt.

 

Christina är en utomordentligt duktig coach. Hon sätter sig snabbt in i arbetsförhållanden och verksamhetskrav. Hon är analytisk och mycket klok. Som person är hon positiv, engagerad och entusiasmerande samtidigt som hon är mycket lyhörd för kundens behov. Hon har varit en mycket uppskattad samtalspart för många Sida-medarbetare på olika nivåer och med olika behov.

Gisela Wasmouth

Organisationsutvecklingschef

Avdelningen för Personal och Organisationsutveckling

http://www.sida.se/Svenska/

bottom of page