top of page

IRL på möten

IRL på möten handlar om att jag deltar på riktiga möten i organisationen. Ser vad som pågår i gruppen. Speglar tillbaka. Hjälper till med att skapa ett nytt klimat att arbeta och utvecklas i. Genom kunskap och insikt växer gruppmedlemmarna och där med utvecklas hela gruppen.
Genom att vara medvetna blir vi närvarande det gör oss sanna och det blir enkelt att arbeta tillsammans. Det som sker är att jag delar kunskap om SQ som gör att en inre visdom väcks i var och en.
Uppdragen skräddarsys efter samtal om organisationens behov och var en grupp befinner sig och har behov av. Låt oss sammanstråla och skapa ett spännande uppdrag.
bottom of page